II Mostra do Posible - Cangas 2018

A segunda edición da Mostra do Posible (Cangas, Galiza, 6 ao 7 de outubro de 2018) consolidouse como un dos maiores e máis potentes encontros de entidades de economía solidaria e movementos sociais da Península Ibérica. Este ano participaron 50 colectivos e realizáronse 18 actividades. A moeda oficial foi Faircoin, a única moeda admitida nos postos de comidas da Mostra e alternativa para varios postos e colectivos. A Mostra do Posible é un formato de código aberto que pode ser replicado libremente. De feito, hai ideas para realizalo noutras localidades e datas. O que está claro é que é unha mostra de futuro cunha gran capacidade para dinamizar alternativas cooperativas e promover sinerxias entre movementos sociais.

Como conseguir que todo un pobo familiarícese con moedas alternativas?

O uso de moedas sociais, locais, de crédito mutuo ou, tamén, moedas electrónicas descentralizadas como Faircoin empodera á xente fronte a economías baseadas en moeda centralizada. Coñecer e usar moedas alternativas é un paso moi importante cara á liberdade económica e financeira. Durante un fin de semana todo un pobo e os numerosos visitantes así como os colectivos participantes tiveron a oportunidade de usar Faircoin de forma directa e indirecta. O asombroso foi comprobar como Faircoin integrouse con total naturalidade xa que era imprescindible para pagar a comida e a bebida na Mostra. A xente acudía ao Punto de Cambio pedindo Faircoin e asumindo perfectamente que 1 Fair é igual a 1,2 Euros.

Punto de Cambio - Mostra do Posible

Para poder manexar a trasfega de xente que precisaba cambio utilizáronse tickets por valor de 0,5, 1 e 10 Faircoin. Estes tickets só eran válidos durante a Mostra e non se volvían a cambiar a Euros. As persoas que adquirían tickets podían, iso si, cambialos por Faircoin “de verdade” instalándose un moedeiro electrónico.

Tickets de Faircoin en papel

Aos colectivos participantes entregóuselles certa cantidade de Faircoin nos seus moedeiros, como agradecemento e cortesía por participar. Podían utilizalos durante o fin de semana para obter comida e bebida, comprar produtos en postos que aceptaban Fair e tamén gardar os sobrantes para usalos máis tarde en calquera das produtoras e comercios que aceptan Faircoin ou como unha forma de aforro. Os prezos nos postos que só aceptaban Faircoin estaban claramente indicados e, nalgúns casos, co seu equivalencia en Euros para facilitar a inmersión no uso desta moeda alternativa.

Outros postos de diversos produtos aceptaron tamén Faircoin ademais doutras moedas.

Os postos de comida e bebida precisaron cambiar os Faircoin a Euros para facer fronte aos seus gastos pero tamén aceptaron quedar un 10% da cantidade recadada en Faircoin en solidariedade co proxecto e para utilizalos na cada vez máis extensa rede de produtoras e comercios que os aceptan en Galiza e fóra dela seguindo as recomendacións para a construción dunha rede económica potente e intelixente onde, de forma progresiva, podamos vernos fóra da opresión que supón o uso de moedas centralizadas. Véxase: aceptar Faircoin para construír redes.

Na Mostra do Posible tamén houbo actuacións artísticas algunhas das cales aceptaron cobrar en Faircoin, como Sofía Espiñeira que achegou a maxia da súa voz e as súas letras.

Os cambios necesarios de Faircoin a Euros foron garantidos por Faircoop global, que achegou 1000 Euros, pola recadación da venda de Faircoin e tamén polo Nodo Vigo así como contribucións doutros colectivos e particulares. En total movéronse máis de 3000 Faircoin e unha gran cantidade de calor humana. Miles de persoas familiarizáronse coa idea de Faircoin e recibiron información sobre Faircoop e as posibilidades de participar nunha economía alternativa solidaria utilizando outras ferramentas financeiras autoxestionadas que proporcionan liberdade e autonomía. Desligarnos da economía ao servizo das elites é Posible.

Agradecementos:

Material gráfico utilizado