Faircoin: unha moeda social universal

Cando nacemos, proporciónasenos unha identidade monetaria sen posibilidade legal de rexeitala ou cambiala. Se naces en USA serás educado na fe do dólar, se en Europa na do euro e se en Xapón na do Yen. É unha fe imposta na que, curiosamente, case ninguén plantéxase a súa realidade ou conveniencia.

Os sistemas monetarios pertencen aos Estados. E, en última instancia, a poderes económicos que escapan do todo á comprensión do cidadán medio. Simplemente dixéronche que para vivir hai que traballar porque así gañas diñeiro para vivir. Naturalmente, o diñeiro está controlado por un deus invisible e todopoderoso.

Desta forma, o control económico sobre os individuos é total. Movendo os fíos da economía pódense conquistar nacións e pobos. Por medio deses fíos créase a escravitude moderna.

As moedas sociais seguen sendo unha boa idea.

Ejemplo de moneda social local en papel

Exemplo de moeda social local en papel

Nos tempos que corren ningunha persoa medianamente lúcida deixaría toda a súa vida e o seu futuro en mans dun Estado. Aqueles idílicos tempos en que a xente permanecía agradablemente adormentada pensado nun futuro provisto pola man benfeitora do Estado pasaron. Espero que esteas a captar os sinais evidentes cando os mesmos Estados suxírenche unha e outra vez que non confíes moito en cobrar unha pensión. Estamos a sufrir en nosas propias carnes a culminación da escravitude moderna na que, grazas ao medo, aceptamos mansamente perder dereitos conquistados a través de décadas de loitas.

Non é unha idea desatinada que nos movamos da forma máis dilixente posible para rescatar parcelas de poder concentradas en estruturas económicas xigantescas e inasequibles para devolverllo ás persoas. E nisto as moedas sociais teñen moito que dicir.

Do local ao universal
As moedas e as economías locais fortes benefician extraordinariamente ás comunidades. Con todo, vivimos nun mundo no que é posible viaxar (con permiso dos que constrúen valos na Terra), moverse a unha gran velocidade, contactar con xente de todo o mundo, establecer relacións máis aló do puramente local. E, por tanto, necesitariamos un nexo común económico, non construído por entidades centrais todopoderosas senón pola propia xente nunha relación de poder totalmente horizontal.

Así pois, necesitamos un medio de intercambio que poida ser utilizado a nivel global. Unha referencia para entendernos economicamente. Usualmente utilizamos o dólar ou o euro, por exemplo pero por que non ter como referencia unha moeda que non estea controlada por un escuro ente central?.

Hackeando o sistema
Sería marabilloso que cada comunidade tivese a súa propia moeda social descentralizada. Existen numerosas iniciativas respecto diso, algunhas cun notable éxito e outras que non conseguiron prosperar. Non é fácil desenvolver unha moeda social local, aínda que tampouco é imposible. Basicamente trátase de atopar ou usar un sistema que xere confianza e non de lugar a erros contables.

Igualmente, debo dicilo, sería estupendo que tivésemos unha lingua auxiliar universal, unha lingua fácil de aprender e totalmente respectuosa coas linguas locais; unha lingua na que puidésemos entendernos en igualdade de condicións. Bo, algo así existe. Chámase Esperanto. En 100 anos non conseguiu ese simple obxectivo de ser lingua auxiliar universal pero o desenvolvemento da internet está a facer que entre nunha especie de idade de ouro e a “esperanza” siga viva.

Pero no puro terreo económico, o desenvolvemento da internet, a globalización das comunicacións e, especialmente, a creación do código de Bitcoin, proporciónanos as ferramentas para chegar moi lonxe e a realidade é que unha moeda firmemente candidata a moeda social auxiliar universal existe. Chámase FAIRCOIN. Está a funcionar. E ten toda a capacidade potencial para hackear un sistema que nunca foi creado por e para as persoas.

¿Por qué moeda social auxiliar universal?
Porque FAIRCOIN cumpre todas as condicións necesarias para converterse nun medio de cambio universal. O seu valor está definido polos propios usuarios de forma democrática e asemblearia, non por unha elite. É posible utilizala en todo o mundo. É fiable e incorruptible. E non pretende substituír a ningunha outra moeda social.

É bo que haxa moedas sociais locais, sistemas de trueque, bancos de tempo… De feito, todas esas moedas e sistemas económicos locais empoderan ás persoas e as comunidades. Ademais, hai moita xente que non pode ou non quere usar tecnoloxías modernas aínda que parezan tan estendidas como un teléfono móbil. Todas as moedas sociais que existen ou se poidan desenvolver representan unha riqueza para as diferentes comunidades que forman a humanidade.

Pero á hora de relacionarnos co resto do mundo, a riqueza dunha moeda local (ou dunha lingua) constitúese nun obstáculo. Por iso puxen de exemplo antes un proxecto vivo de lingua auxiliar universal. E polo tanto, tamén será necesario expor unha moeda auxiliar universal. Desta forma, cando sexa necesario relacionarme economicamente co resto do mundo, podo cambiar a miña moeda social local pola moeda auxiliar universal. Ou cambiar todo ou parte do meu diñeiro “oficial”. Así, dependeremos menos de moedas controladas por organismos centrais desenvolvendo sistemas económicos máis xustos creados pola xente e para a xente.

Unha sociedade sa é unha sociedade na que existe unha boa cantidade de desobediencia coherente.
Digamos que a desobediencia sen máis obxectivo que a desobediencia xera crispacións sociais inútiles. Pero a desobediencia cun sentido social é unha forma de insubmisión fronte a regras impostas que non nos parecen xustas nin coherentes. Os grandes cambios sociais naceron sempre da desobediencia civil. Seguiría existindo a escravitude do ser humano polo ser humano se non houbese desobediencia. Pero non perdamos de vista que este tramo da historia que nos tocou vivir caracterízase por unha férrea escravitude económica; sen látigos nin cadeas físicas pero cunha clara decisión de esmagar calquera disidencia. A característica esencial desta neoescravitude é que se conseguiu que os escravos non teñan conciencia de selo.

A desobediciencia económica é hoxe máis necesaria que nunca. Recuperar o poder e a liberdade financeira é imprescindible se aspiramos a cambiar o curso da historia que, como se ve, non parece especialmente optimista nin desde o punto de vista social nin ecolóxico. O noso tránsito por isto que chamamos vida é extremadamente curto polo que, de ningunha maneira, debésemos conformarnos con velas vir e agachar a cabeza. A acción é necesaria; aínda que sexa para dotar dalgún sentido a esta parcela de tempo.

¿Qué podo facer?
Actuar. Participa en iniciativas locais de autoxestión, cooperativismo e colaboración entre iguais. Sal á rúa cando se convoque unha protesta coa que che identifiques ou creas que é xusta. Coñece e apoia moedas sociais que existan na túa contorna. Le e profunda sobre o que é Bitcoin e outras criptomonedas. Infórmache de sistemas de cooperación integral local como Fair.coop, participa nos seus nodos locais e apoia o uso da súa moeda social auxiliar universal en marcha, o FairCoin. As ferramentas están aí; agora só resta usalas e cambiar o curso da historia. Ningún pequeno esforzo nesa dirección é inútil.

 

Referencias:

Publicado orixinalmente en: https://medium.com/medium-en-espanol/hacia-una-moneda-social-auxiliar-universal-40f2e12ae855

¿Cómo se crea realmente el dinero? (lectura muy recomendable)

Comparativa Bitcoin-Faircoin